Milzīgs jūras asaris

Ir publicēti ziņojumi par milzu jūras asaru izmēru 2.

Milzu jūras asaru attēls ir licencēts saskaņā ar a GFDL
Atļauja : GNU bezmaksas dokumentācijas licenceMilzu jūras asaris dzīvo grunts , jūras , dziļuma diapazons 5 - 46 m vide.

Milzīgais jūras asaris ir klasificēts kā kritiski apdraudēts (CR), kas savvaļā sastopams ar ļoti lielu izzušanas risku.

Par milzu jūras asari nekas nav zināms